Zmiana danych rejestrowych Spółki

Uprzejmie zawiadamiamy, że z dniem 1 września 2015 zarejestrowano w KRS nowy adres OOH Group Sp z o.o.

Nowe dane rejestrowe Spółki OOH Group Sp z o.o. w Warszawie:

OOH Group Sp z o.o.
Obrzeżna 5
XI piętro, 02-691 Warszawa

KRS 0000344056
NIP 521-354-92-09
REGON 142171579

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Wydział Rejestrowy KRS
Kapitał zakładowy w wysokości: 100 000 PLN, opłacony w całości.

Jednocześnie informujemy, że zmianie uległ tylko adres firmy – nazwa firmy, numer KRS, NIP i REGON pozostały niezmienne.

Prosimy o kierowanie wszelkiej korespondencji na ten adres.